Дефіцит міді в порівнянні з оптимальним живленням made worse by

  • Органічні грунти
  • Вапняні грунти
  • Піщані грунти
  • Меліорація цілини
  • Внесення великої кількості азотних добрив

Медь is important for

  • - Фотосинтезу - Ензимних процесів - Утворення лігніну - Синтезу білків

Yara recommended fertilizers for Медь

YaraTera REXOLIN ABC

YaraTera REXOLIN ABC