Дефіцит калію made worse by

  • Кислі грунти (низький рівень рН)
  • Піщані або легкі грунти (вилуговування)
  • Посушливі умови
  • Дощові райони (вилуговування / вимивання) або райони з рясним зрошенням
  • Важкі глинисті (іллітова глина) грунти
  • Грунти з низькими запасами калію
  • Грунти багаті магнієм

Калий is important for

  • Здорової зеленої листостеблової маси
  • Покарщення врожайності та вмісту цукру в коренеплодах