Дефіцит міді made worse by

  • Органічні грунти
  • Вапняні грунти
  • Піщані грунти
  • Меліорація цілини
  • Внесення великої кількості азотних добрив

Медь is important for

  • Здорової зеленої листкової маси
  • Покращення урожайності коренеплодів та їх якості

Yara recommended fertilizers for Медь

YaraTera REXOLIN ABC

YaraTera REXOLIN ABC