Дефіцит бору made worse by

  • Піщані грунти
  • Лужні грунти
  • Грунти з низьким вмістом органічних речовин
  • Грунти з високим вмістом азоту
  • Грунти з високим вмістом кальцію
  • Холодна волога погода
  • Періоди посухи

Бор is important for

  • Більш ефективного вуглеводного обміну і синтезу білку
  • Кращого запилення