Дефіцит сірки made worse by

  • Кислі грунти
  • Легкі, піщані грунти (вилуговування)
  • Низький вміст органічних речовин
  • Грунти з поганою аерацією (перезволожені грунти)
  • Райони з низьким рівнем промислових викидів

Сера is important for

  • Більш ефективного синтезу білків
  • Підвищення вмісту вітамінів
  • Більш високої концентрації амінокислот

Yara recommended fertilizers for Сера

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera KRISTA SOP

YaraTera KRISTA SOP