Дефіцит міді made worse by

  • Органічні грунти
  • Вапняні грунти
  • Піщані грунти
  • Меліорація цілини
  • Внесення великої кількості азотних добрив

Медь is important for

  • Ензимів
  • Фотосинтезу та фенольного метаболізму
  • Регуляції розпаду пероксидних радикалів всередині клітин
  • Профілактики грибкових захворювань

Yara recommended fertilizers for Медь

YaraTera REXOLIN ABC

YaraTera REXOLIN ABC