Дефіцит заліза made worse by

  • Високий рівень рН
  • Перезволожені грунти
  • Карбонатні грунти
  • Грунти з високим вмістом міді, марганцю або цинку

Железо is important for

  • Сильніших та здоровіших рослин
  • Покращення холодостійкості

Yara recommended fertilizers for Железо

YaraTera REXOLIN ABC

YaraTera REXOLIN ABC

YaraTera REXOLIN D12

YaraTera REXOLIN D12