Дефіцит міді made worse by

  • Органічні грунти
  • Вапняні грунти
  • Піщані грунти
  • Меліорація цілини
  • Внесення великої кількості азотних добрив

Медь is important for

  • Компонент ферментів
  • Фотосинтезу та фенольного обміну рослин
  • Регулювання розпаду пероксидних радикалів всередині клітин