Дефіцит заліза made worse by

  • Високий рівень рН
  • Перезволожені грунти
  • Карбонатні грунти
  • Грунти з високим вмістом міді, марганцю або цинку

Железо is important for

  • Ефективного фотосинтезу та метаболізму в рослинах
  • Раннього розвитку листків, сильного росту та продуктивності культури

Yara recommended fertilizers for Железо

YaraTera REXOLIN D12

YaraTera REXOLIN D12